rozen

Rozen snoeien tipsRose pruning tips

Mensen maken zich druk om het snoeien van rozen, maar als je weet welk type roos het is, is het helemaal niet zo moeilijk. Er zijn hier hele boeken over geschreven maar ik heb het wat versimpeld in wat grotere groepen, maar er zijn nogal wat uitzonderingen, dus neem toch even contact op met een expert wanneer je niet helemaal zeker van je zaak bent.

Floribunda en Hybride Roos
Floribunda en Hybride Roos, die kunnen nu gesnoeid worden, of je wacht tot eind Maart als je in een koud gebied woont. Voor beiden geldt hetzelfde principe, knip eerst het oude of zieke hout weg. Knip dan de stam tot ongeveer 6-10 ogen voor de Floribunda roos en 4-6 ogen voor de Hybride.

Klimrozen
Klimrozen, kunnen ook nu gesnoeid worden. Hiervoor geldt hetzelfde, knip het oude of zieke hout weg, vervang indien nodig, de oude uitlopers met nieuwe jonge uitlopers van het afgelopen jaar. Doe dan even een stapje achteruit voordat je de uitgebloeide takken van vorig jaar voor tweederde terugsnoeit.

Struikrozen
Struikrozen hoeven niet veel gesnoeid te worden en de enkel bloemige soort kunnen het best aan het eind van de zomer of na de bloei gesnoeid worden behalve wanneer je de rozenbottels wilt bewaren voor wat winterkleur.

Voor vaker bloeiende soorten haal je weer eerst het dode en zieke hout weg. Bij oudere planten kun je het best 1 of 2 stammen helemaal tot de grond snoeien om de nieuwe takken  meer kracht te geven. De rest kun je tot een derde laten staan. Voor grote planten kun je hiervoor het beste een takkenschaar gebruiken.

Bodembedekkende rozen
Bodembedekkende rozen hoeven niet veel gesnoeid te worden, behalve wanneer ze uit hun krachten groeien. Als dat gebeurt behandel ze dan hetzelfde als struikrozen.

Miniatuur rozen hebben vaak veel kleine takjes, die moeten ook gesnoeid worden en de hoofdstam moet dan tot ongeveer een derde gesnoeid worden.People get worried about pruning roses but if you can tell the type of rose you have its really not so complicated. Whole books have been written about this but I have simplified it into the main groups, there are exceptions however so contact an expert if you are still not sure.

Floribunda and Hybrid T Roses
Floribunda and Hybrid T Roses, these can be pruned now or leave it to late march if you are in a cold area. The principle is the same for both, cut out any dead or diseased wood first. Then take back the stems to about 6-10 buds for floribunda roses and 4-6 buds for Hybrid T’s.

Climbing roses
Climbing roses can be pruned now too. Again cut out any dead or diseased wood, tie in replacement stems if necessary and then take a step back before pruning back last year’s flowering stems by about two thirds.

Shrub roses
Shrub roses need less pruning and single flowering types can be better pruned in late summer after flowering, unless the hips are of importance. For repeat flowering types these can be done now with again old, diseased and crossing wood first removed. With older plants take one or two stems right back to the ground to encourage new stems, the rest can be trimmed back by a third. On large plants this can be most easily be done with a pair of shears.

Ground cover roses
Ground cover roses require little pruning unless they outgrow their space, if this happens treat them as shrub roses. Miniature roses tend to have lots of small twiggy growth, this should be pruned back and then main stems taken down by about a third.

Laat een reactie achter